spacer progres  
spacer
Identifikace projektu
O projektu
Realizované aktivity
Cílová skupina
Cílová skupina
Fotodokumentace
Kontaktní místa
 
spacer

Realizované aktivity

Aktivita Obsah aktivity Zahájení aktivity Rozsah

Motivační aktivity

Motivační aktivity budou slouženy z modulů: 

1. Orientace na trhu práce  
- seznámení klientů s obsahem aktivity
- orientace na trhu práce
- formy kontaktů se zaměstnavatelem
- práce s internetovými portály nabízejícími volná pracovní místa
- pracovní pohovor, příprava na pohovor, verbální a neverbální komunikace
- nácvik modelových situací
- trh práce na Jesenicku

2. Efektivní komunikace  
- komunikační techniky 
- pravidla efektivní  komunikace 
- verbální a neverbální komunikace 
- asertivita 
- sebeprezentace a nácvik jednání se zaměstnavatelem 

3. Právní povědomí  
- základy pracovního práva 
- druhy pracovních poměrů 
- obsah pracovní smlouvy
- vznik a podmínky OSVČ 

4. Setkání Koordinátora cílové skupiny s klienty
- diskuze s klienty, náměty CS na zlepšení organizace KA 
- návrhy na doplnění obsahu KA o informace, které klienti cítí jako důležité 
- řešení individuálních problémů klientů 
- ladění harmonogramu účasti na KA
- hodnocení dílčích úspěchů klientů 

Výstupem Motivační aktivity budou prezenční listiny.

Od 06/2017 

55 hodin skupinové poradenství


 

Poradenské programy 

Poradenské programy se budou skládat z modulů: 

1. Osobní portfolio 
- pomoc se zpracováním kvalitního životopisu
- vhodné informace uváděné do životopisu 
- motivační dopis – přesvědčení zaměstnavatele, že jsem vhodný kandidát 
- ukázka dobrých i špatných CV a motivačních dopisů 
- sestavení Individuálního plánu rozvoje 

2. Příprava na přijímací pohovor  
- na co se nesmí zapomenout před odchodem na pohovor 
- co vše si s sebou k pohovoru vzít 
- jaké otázky je možné u pohovoru očekávat, správné a horší odpovědi 
- předcházení stresu 

Výstupem klíčové aktivity budou: 
- prezenční listiny 
- zpracované osobní portfolio každého klienta  
- Plán osobnostního rozvoje klienta

Od 07/2017  

23 hodin/klient

Rozvoj digitálních kompetencí

 Náplň aktivity  
- odstranění obav z pochopení a zvládnutí digitálních technologií 
- motivace k jejich užívání, přínosu 
- nezbytnost znalosti a užívání technologií na minimální úrovni v rámci získání nové kvalifikace 
- efektivní práce s informacemi pro usnadnění návratu na trh práce
- základní operace práce s notebookem  
- práce s emailem, internetem, vyhledávání zaměstnání 
- závěrečné testování 

Výstupem klíčové aktivity bude:
- prezenční listiny 
- závěrečný test

Od 06/2017 a od 03/2018

60 hodin/4 skupiny po 5 klientech 

Rekvalifikační kurzy

Kuchař/ka expedient Číšník/servírka – jednoduchá obsluha hostů  

Úklidové práce v ubytovacím zařízení – pokojská 

Asistent/ka 
Účetnictví a daňová evidence 
Projektové řízení
Zedník  
Opravář strojů a zařízení 
Domovník 

Realizace konkrétního typu rekvalifikačního kurzu vzejde z možností, schopností a zájmu klientů. 

Od 09/2017 a od 06/2018

Kuchař/ka expedient (80 hod.) 
Číšník/servírka – jednoduchá obsluha hostů (80 hod.) 
Úklidové práce v ubytovacím zařízení – pokojská (80 hod.) 
Asistent/ka (80 hod.) 
Účetnictví a daňová evidence (120 hod.) 
Projektové řízení (80 hod.) 
Zedník (300 hod.) 
Opravář strojů a zařízení (300 hod.) 
Domovník (300 hod.) 


Zprostředkování zaměstnání

- Zajištění pracovního uplatnění na pracovních pozicích dle typu absolvovaného rekvalifikačního - délka zaměstnání s podporou mzdových příspěvků zaměstnavateli (6 měsíců). 

Od 11/2017 a od 08/2018  

6 měsíců

Doprovodná a podpůrná opatření ke vzdělávání

- proplacení cestovních nákladů 
- poskytnutí stravenek (jídelních kupónů) v hodnotě 70,- Kč/den
- potvrzení o zdravotní způsobilosti (pro RK, které vyžadují lékařské potvrzení) 
- ubytování (v případě realizace kurzu mimo okres Jeseník)

Od 06/2017

Podpůrná opatření budou poskytována při účasti na vzdělávacích klíčových aktivitách

 
  PublicitaPublicita  
PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST EU ESFCR